Variació de persones que viatgen en el transport públic urbà per línies (percentatge)

Variació de persones que viatgen en el transport públic urbà per línies (percentatge)

Percentatge de variació de persones usuàries del transport públic col·lectiu urbà, respecte l'any anterior

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Mobilitat i Via Pública (fins 2010) i ATM de Girona (a partir del 2011)

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc