Accions d'acompanyament a joves per a la promoció de la salut i persones usuàries, per tipus d'acompanyament

Accions d'acompanyament a joves per a la promoció de la salut i persones usuàries, per tipus d'acompanyament

Nombre d'accions d'acompanyament dutes a terme amb joves per la Secció de Promoció de la Salut, diferenciant el motiu de l'atenció

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Talent, Innovació, Salut i Comunitat. Salut

Càlcul: Dades absolutes

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc