Activitat dels Parcs Urbans de salut

Activitat dels Parcs Urbans de salut

Nombre de parcs urbans de salut, sessions programades, usos i assistents a les sessions programades

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Talent, Innovació, Salut i Comunitat. Salut

Càlcul: Nombre

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc