Desfibril·ladors per 10000 habitants

Desfibril·ladors per 10000 habitants

Nombre de desfibril·ladors instal.lats a la ciutat de Girona per cada 10000 habitants

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Talent, Innovació, Salut i Comunitat. Salut

Càlcul: Nombre de desfibril·ladors * 10000 / població total

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc