Farmàcies per 1000 habitants

Farmàcies per 1000 habitants

Nombre d'oficines de farmàcia per cada 1000 habitants

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT), a partir de dades del Col·legi de Farmacèutics de Girona

Càlcul: Nombre de farmàcies * 1000 / població total

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc