Nombre d'oficines de farmàcia per sectors

Nombre d'oficines de farmàcia per sectors

Nombre d'oficines de farmàcia, per sectors

Font: Ajuntament de Girona. Registre Municipal d'Activitats

Càlcul: Dades absolutes i càlcul percentual

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc