Persones usuàries dels webs de Salut municipals

Persones usuàries dels webs de Salut municipals

Nombre de persones usuàries dels webs de Salut municipals

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Talent, Innovació, Salut i Comunitat. Salut

Càlcul: Dades absolutes

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc