Accidentalitat amb víctimes per 1000 habitants

Accidentalitat amb víctimes per 1000 habitants

Nombre d'accidents amb víctimes per cada mil habitants

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència. Seguretat

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc