Nombre de delictes per 1000 habitants

Nombre de delictes per 1000 habitants

Nombre de delictes on ha intervingut una unitat de la Policia Municipal per cada 1000 habitants

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència. Seguretat

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc