Policies municipals per 1000 habitants

Policies municipals per 1000 habitants

Nombre d'efectius de la policia municipal per cada 1000 habitants

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia. Presidència. Seguretat Ciutadana

Càlcul: Nombre de policies municipals / 1000 habitants

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc