Consum d'aigua per habitant i dia

Consum d'aigua per habitant i dia

Consum d'aigua (en litres/habitant i dia) que prové de la xarxa de subministrament municipal. Inclou els consums domèstic, industrial i dels equipaments i serveis municipals

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Acció Climàtica. Sostenibilitat

Càlcul: (Consum domèstic + Consum industrial + Consum municipal) / (Nombre d'habitants x 365 dies)

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc