Consum domèstic d'aigua per habitant i dia

Consum domèstic d'aigua per habitant i dia

Consum d'aigua (en litres/habitant i dia) que prové de la xarxa de subministrament municipal, destinada a usos domèstics

Font: Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA

Càlcul: Consum domèstic d'aigua / Nombre d'habitants x 365 dies

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc