Consum energètic residencial per habitant

Consum energètic residencial per habitant

Consum residencial total d'energia (electricitat i gas) en kWh, per habitant

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Acció Climàtica. Sostenibilitat, a partir de dades d'ICAEN

Càlcul: Consum domèstic (electricitat + gas) / Nombre d'habitants

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc