Emissions de CO2 per habitant

Emissions de CO2 per habitant

Emissions de CO2 per habitant

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Territori. Regidoria delegada de Sostenibilitat, a partir de dades d'ICAEN

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc