Índex Català de Qualitat de l'aire

Índex Català de Qualitat de l'aire

Percentage de dies que cap dels contaminants atmosfèrics (SO2, NO2, NO, PST, CO) mesurats a la xarxa d'estacions automàtiques de vigilància del municipi, supera els valors de referència que la legislació estableix

Font: Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació atmosfèrica de Catalunya (XVPCA)

Càlcul: Promig dels valors diaris de l'ICQA

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc