Intensitat en la generació de residus municipals

Intensitat en la generació de residus municipals

Quilograms de residus municipals generats per habitant i dia

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Acció Climàtica. Neteja i residus

Càlcul: Kg anuals de residus recollits / (Nombre d'habitants del municipi x 365 dies)

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc