Nombre d'habitants per arbre

Nombre d'habitants per arbre

Relació entre el nombre d'habitants i el nombre d'arbres

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Territori. Regidoria delegada de Sostenibilitat

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc