Producció de residus, a deixalleries segons tipologies

Producció de residus, a deixalleries segons tipologies

Quantitat de residus generats a deixalleries per tipologia (kg)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Territori. Regidoria delegada de Sostenibilitat

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc