Producció mitjana de residus per habitant i dia

Producció mitjana de residus per habitant i dia

Quantitat de residus generats per càpita (kg per habitant i dia)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Acció Climàtica. Neteja i residus

Càlcul: Quilograms de residus generats per habitant i dia

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc