Producció mitjana de residus per habitant

Producció mitjana de residus per habitant

Quantitat mitjana de residus generats per habitant (kg)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Acció Climàtica. Neteja i residus

Càlcul: Quilograms de residus generats durant el mes / nombre d'habitants el darrer dia del mes

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc