Qualitat de les aigües de consum

Qualitat de les aigües de consum

Percentatge de dies de l'any que la qualitat de l'aigua compleix tots els límits que fixa la legislació vigent, sobre el total de dies mesurats

Font: Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA i Ajuntament de Girona - EMPSA

Càlcul: (Nombre de resultats que compleixen la normativa / total d'analítiques realitzades) x 100

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc