Soroll diürn: Taxa de població en zones <65dBA

Soroll diürn: Taxa de població en zones <65dBA

Percentatge de població que viu en zones amb nivells de soroll diürn per sota de 65dBA

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Territori. Regidoria delegada de Sostenibilitat

Càlcul: (Població que viu en zones amb nivell de soroll diürn inferior als 65dBA /Total de població) x 100

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc