Taxa de compliment del cabal del Ter

Taxa de compliment del cabal del Ter

Percentatge de dies que el cabal mitjà diari del Ter al seu pas per Girona assoleix, com a mínim, el cabal de manteniment definit en el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment de les Conques internes de Catalunya

Font: Agència Catalana de l'aigua

Càlcul: (Dies de cabal mitjà diari > o = al cabal de manteniment / Nombre total de dies mesurats) x100

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc