Taxa de dies amb qualitat de l'aire millorable

Taxa de dies amb qualitat de l'aire millorable

Percentatge de dies en que l'ICAQ ha estat per sota de 50, valor que estableix la diferència entre una qualificació bona i una de millorable

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Acció Climàtica. Sostenibilitat

Càlcul: (Dies ICQA<50 /Total de dies) x 100

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc