Taxa de recollida selectiva

Taxa de recollida selectiva

Percentatge de residus municipals recollits selectivament, respecte el total de residus municipals produïts

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Territori. Regidoria delegada de Sostenibilitat

Càlcul: (Tones anuals de residus seleccionats / tones anuals de residus produïts) x 100

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc