Utilització de les deixalleries municipals

Utilització de les deixalleries municipals

Usos de les deixalleries municipals per habitant i any

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Territori. Regidoria delegada de Sostenibilitat

Càlcul: Nombre d'usos (entrades) anuals de les deixalleries municipals / Nombre d'habitants

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc