Ajuda alimentària als infants de 0 a 16 anys

Ajuda alimentària als infants de 0 a 16 anys

Nombre de persones de 0 a 16 anys que reben ajuda alimentària

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència

Càlcul: Dades absolutes

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc