Ajuda alimentària

Ajuda alimentària

Proporció de població que rep una ajuda alimentària provinent de la UE, sobre el total de població (expressat en %)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència

Càlcul: (Nombre de persones que reben ajuda alimentària / Població total) x 100

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc