Cobertura de places en centre obert (12 a 16 anys)

Cobertura de places en centre obert (12 a 16 anys)

Proporció de places en centres oberts destinades a població de 12 a 16 anys, en relació a la població de 12 a 16 anys de la ciutat.

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència

Càlcul: (Nombre de places destinades a població de 12 a 16 anys / Població total de 12 a 16 anys) x 100

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc