Cobertura de places en centre obert (6 a 12 anys)

Cobertura de places en centre obert (6 a 12 anys)

Proporció de places en centres oberts destinades a infants de 6 a 12 anys, en relació a la població de 6 a 12 anys de la ciutat

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència

Càlcul: (Nombre de places destinades a infants de 6 a 12 anys / Població total de 6 a 12 anys) x 100

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc