Cobertura del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) per 1000 habitants

Cobertura del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) per 1000 habitants

Proporció de persones ateses pel SAD per cada 1.000 habitants, sobre el total de població

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència

Càlcul: (Nombre de persones ateses pel SAD / Població total) x 1000

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc