Cobertura del Servei de Teleassistència en la població de 65 anys i més

Cobertura del Servei de Teleassistència en la població de 65 anys i més

Proporció de persones de 65 anys i més ateses pel Servei de Teleassistència, sobre el total de població de 65 anys i més

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència

Càlcul: (Nombre de persones de 65 anys i més ateses pel SAD / Població de 65 anys i més) x 100

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc