Cobertura del Servei de Teleassistència

Cobertura del Servei de Teleassistència

Proporció de persones ateses pel Servei de Teleassistència, sobre el total de població

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència

Càlcul: (Nombre de persones ateses pel Servei de Teleassistència / Població total ) x 100

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc