Cobertura dels Serveis Bàsics d'Atenció Social (SBAS) per 1000 habitants

Cobertura dels Serveis Bàsics d'Atenció Social (SBAS) per 1000 habitants

Persones usuàries dels Serveis Bàsics d'Atenció Social (SBAS) per cada 1000 habitants

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència

Càlcul: (Nombre de persones usuàries ateses o informades puntualment / Població total ) x 1000

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc