Cobertura dels Serveis Bàsics d'Atenció Social (SBAS)

Cobertura dels Serveis Bàsics d'Atenció Social (SBAS)

Persones usuàries dels Serveis Bàsics d'Atenció Social (SBAS)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència

Càlcul: Inclou el nombre de persones informades o ateses pels Serveis Bàsics d'Atenció Social

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc