Expedients de renda mínima d'inserció

Expedients de renda mínima d'inserció

Nombre d'expedients de Renda Mínima d'Inserció vigents

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència

Càlcul: Dades absolutes

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc