Expedients informatius i de risc d'infants i adolescents

Expedients informatius i de risc d'infants i adolescents

Proporció d'expedients de risc oberts o expedients informats a infants i adolescents durant l'any de referència, sobre el total de la població infantil i adolescent (menor de 18 anys). Expressat en tant per 10.000.

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència

Càlcul: (Nombre d'expedients informats a població menor de 18 anys / Població total 0 - 17 ) x 10.000

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc