Nombre de participants en els serveis i activitats organitzades per la Xarxa Municipal d'Espais Joves

Nombre de participants en els serveis i activitats organitzades per la Xarxa Municipal d'Espais Joves

Nombre de participants en cursos i tallers dels espais joves

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc