Nombre de persones usuàries per professional

Nombre de persones usuàries per professional

Nombre d'habitants per cada treballador/a social i educador/a social

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència

Càlcul: Nombre d'habitants en el municipi / nombre de treballadors/res socials i d'educadors/es socials

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc