Nombre de places ofertades per la Xarxa de Centres Cívics: Centres Cívics, Espais Cívics i Locals Socials

Nombre de places ofertades per la Xarxa de Centres Cívics: Centres Cívics, Espais Cívics i Locals Socials

Nombre de places ofertades en cursos, tallers i casals educatius de la Xarxa de Centres Cívics

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència. Centres Cívics

Càlcul: Dades absolutes

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc