Persones amb PIA aprovat per 1000 habitants

Persones amb PIA aprovat per 1000 habitants

Nombre de persones usuàries amb un Pla Individual d'Atenció (PIA) vigent per cada 1000 habitants

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència

Càlcul: (Nombre de persones amb un PIA vigent / Població total) x 1.000

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc