Persones beneficiàries de Renda Mínima d'Inserció (RMI)

Persones beneficiàries de Renda Mínima d'Inserció (RMI)

Proporció de persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció sobre el total de la població, expressat en percentatge

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència

Càlcul: (Nombre de persones beneficiàries RMI / Població total ) x 100

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc