Prestacions d'ajut al lloguer

Prestacions d'ajut al lloguer

Proporció de llars que reben ajuts per pagar el lloguer de l'habitatge respecte el total de llars. Expressat en percentatge

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència

Càlcul: (Nombre de llars que reben ajuts / Nombre de domicilis-habitatges amb persones empadronades) x 100

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc