Ràtio habitants per educador/a social

Ràtio habitants per educador/a social

Nombre d'habitants per cada educador/a social

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Servei a les Persones i Convivència

Càlcul: Nombre d'habitants en el municipi / nombre d'educadors/es socials

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc