Consum d'aigua per activitat econòmica

Consum d'aigua per activitat econòmica

Relació del consum d'aigua d'activitats econòmiques del sector amb les activitats econòmiques totals (expressat en m³ d'aigua consumits per activitat)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT), a partir de dades d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA

Càlcul: Consum total d'aigua d'activitats econòmiques (en m³) / nombre d'activitats econòmiques a 1 de gener de l'any indicat

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc