Consum de gas natural per habitant

Consum de gas natural per habitant

Consum de gas natural per habitant i any (en Kwh)

Font: Generalitat de Catalunya. Institut Català de l'Energia (ICAEN)

Càlcul: La sectorització s'ha efectuat a partir de la informació tarifària proporcionada per les empreses de distribució de gas natural canalitzat. S'utilitza per el càlcul la destinada a usos domèstics

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc