Consum domèstic d'aigua per habitant

Consum domèstic d'aigua per habitant

Relació del consum domèstic d'aigua del sector amb la població (expressat en m³ d'aigua consumits per habitant)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT), a partir de dades d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA

Càlcul: Consum total d'aigua (en m³) / nombre d'habitants a 1 de gener de l'any indicat

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc