Consum total d'aigua

Consum total d'aigua

Consum total d'aigua de la xarxa a la ciutat de Girona (en m3)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT), a partir de dades d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc