Taxa d'incontrolats en la xarxa d'aigua

Taxa d'incontrolats en la xarxa d'aigua

Relació entre els hm3 d'aigua posats a la xarxa, i els facturats a les persones usuàries (%)

Font: Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA

Càlcul: kWh / habitant

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc