Irradiació solar global diària. Mitjana anual

Irradiació solar global diària. Mitjana anual

Mitjana de la irradiació solar global diària (en MJ/m²)

Font: Generalitat de Catalunya. Servei Meteorològic de Catalunya

Càlcul: Càlculs de l'Estació Meteorològica Automàtica de Girona - DM (X484.094; Y4.645.571)

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc